Privacy Policy gebruikers App2Track

Datum van inwerkingtreding: 29 maart 2021

App2Track verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Voor personen die buiten de Verenigde Staten woonachtig zijn, worden de Diensten verstrekt door App2Track B.V. en deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door App2Track B.V. (hierna “App2Track” of “we” of “wij”).

Reikwijdte en toepassing
Deze Verklaring is van toepassing op chauffeurs, koeriers, partnervervoersbedrijven en andere personen die het App2Track-platform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Vervoerder” of apart “u”). De Verklaring is ook niet van toepassing op personen (bv. Opdrachtgevers, verladers) die onze app of Diensten gebruiken om vervoer, levering of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Vervoerder zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt
We verzamelen informatie die u ons direct verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert, wijzigt of erop inlogt, hulp van ons vraagt, uw NIWO vergunning, uw rijbewijs indient, informatie indient over uw voertuigen) of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie, informatie over voertuigregistratie, voertuigvergunningen en bedrijfsvergunningen, informatie over het rijbewijs en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten
Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Als voorwaarde voor het aanbieden van vervoer, levering of andere diensten aan Gebruikers via het App2Track-platform, dienen uw precieze locatiegegevens aan App2Track te worden verstrekt via de app die u gebruikt. Als de App2Track app toestemming heeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. Toegang tot de GPS gegevens van uw apparaat is van cruciaal belang om de zichtbaarheid voor uw Control Tower of Transport Platform te garanderen en om track & trace gegevens te verstrekken aan de vervoerder en/of de verzender. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot de vervoersdiensten (of andere diensten) die u verstrekt of uitvoert via ons platform, waaronder de soort dienst die werd verstrekt of uitgevoerd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, de afgelegde afstand, uren en andere bijbehorende transactiegegevens.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen (uw eigen apparaat of een apparaat dat wij u verstrekken) waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Telefoongesprek- en sms-gegevens: Onze Diensten maken communicaties tussen Gebruikers en Vervoerders mogelijk. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek of sms-bericht, de telefoonnummers van de partijen en de inhoud van het sms-bericht.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen
De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de App2Track app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de App2Track app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

Informatie die we uit andere bronnen halen
We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Als u onze Diensten gebruikt via een account dat is gekoppeld aan een partnerbedrijf, kunnen we informatie over u ontvangen van dat partnerbedrijf.
 • Opdrachtgevers kunnen ons een chauffeurbeoordeling of soortgelijke beoordeling geven van de dienst die u hen verleent.
 • Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld om on-demand-diensten op te vragen als Gebruiker, of als een gebruiker van andere apps die we kunnen verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Vervoerder.

Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers en Vervoerders, een veiligheidsfunctie ontwikkelen, gebruikers verifiëren, productupdates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • berichten te sturen of de communicatie mogelijk te maken (i) tussen u en een Gebruiker (bv. een opdrachtgever) zoals geschatte aankomsttijden (ETA’s) of (ii) tussen u en een contactpersoon van u op uw aanwijzing in verband met uw gebruik van bepaalde functies, zoals doorverwijzingen.

Het uitwisselen van informatie
We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten
We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met Gebruikers in verband met hun verzoek om vervoer of andere diensten; we kunnen bijvoorbeeld uw naam, persoonlijke foto, foto van uw voertuig, voertuiglicentie, merk en model van het voertuig, precieze locatie of locatie bij benadering, gemiddelde beoordeling verstrekt door Gebruikers en bepaalde contactinformatie uitwisselen (afhankelijk van uw locatie en toepasselijke wetgeving); nadat u de gevraagde diensten hebt verleend, sturen we de Gebruiker een ontvangstbewijs via e-mail of ander middel met eventueel het overzicht van de in rekening gebrachte bedragen, uw naam, contactinformatie, foto, een kaart van de route die u hebt genomen en andere transactiegegevens;
 • met andere mensen, op uw aanwijzing, in verband met een bepaalde dienst; of met derden om u een dienst te verlenen waarom u hebt gevraagd via een partnerschap of door ons; zoals diensten voor route optimalisatie, verkeerswaarschuwingen of navigatie services.
 • met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en
 • met uw partnervervoersbedrijf en noodzakelijke derden die door ons worden ingehuurd of door het partnerbedrijf, als u de Diensten via een account gebruikt dat is verbonden met een partnerbedrijf.

Andere belangrijke uitwisseling
We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van App2Track die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, voorschriften, verordeningen, licenties, exploitatieovereenkomsten, of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersafspraken of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van App2Track of anderen te beschermen;
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Functies voor Social Sharing
De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

Uw keuzes

Accountinformatie
U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op support@App2Track.com. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

Toegangsrechten
App2Track zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Informatie over de locatie
We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat (uw eigen apparaat of een dat wij verstrekken) via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. U zult echter niet in staat zijn diensten te verlenen op het App2Track-platform als u onze verzameling van precieze locatiegegevens uitschakelt. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het door ons verzamelen van precieze locaties van uw apparaat onze mogelijkheid niet beperken om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

Promotionele berichtgeving
U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

Cookies en reclame
Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

Wijzigingen in de Verklaring
We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.